دانلود بازي Lost Island HD جزيره گمشده اندرويد

9 می 2014

در اين بازي در يک جزيره گمشده گير افتاده ايد و بايد تلاش کنيد زنده بمانيد

ويژگي ها:

کشف راز جزيره

ساخت روستاي خود

تلاش براي زنده ماندن

توسعه جزيره