پینگ شبکه (Network Ping Lite)

26 آوریل 2014

این نرم افزار ابزاری برای آزمودن و مشخص کردن خطاهای شبکه در LAN است.

در این اَپ به راحتی می توانید وضعیت دستگاه ها را ببینید.

اگر رنگ آن سبز بود در حال کار است، اگر زرد بود مشکلی وجود دارد و اگر قرمز بود آن دستگاه دیگر به شبکه متصل نیست.