نقطه بازی (Match the Dots™)

1 می 2014

نقاط رو به هم وصل کنین تا مرحله رو بگذرونین، ولی دقت کنین که وقت یا حرکات تموم نشه.