می تونی فرار کنی؟ (Can You Escape)

6 می 2014

تو این بازی هدف اینه که از اتاق ها فرار کنین. پازل ها رو حل کنین و اشیای مخفی رو که باید از اونها استفاده کنین تا به مرحله بعدی برسین پیدا کنین.