ماهی پرنده! (Flippy Fish – Splashy Flying Cyrus)

25 آوریل 2014

*** قابل اجرا روی iPhone و iPod صفحه رو لمس کنین تا ماهی به پایین شنا کنه یا به سطح آب نزدیک شه تا از فضاهای خالی رد شه و به مرجان ها نخوره.