قرآن مجید (رایگان)(Quran Majeed Lite)

26 آوریل 2014

قرآن مجید (نسخه‌ی رایگان)

★ متن عربی کامل قرآن

★ امکان نمایش ترجمه‌ی انگلیسی و فارسی

★ قلم عثمانی زیبا برای نمایش متن عربی

★ تلاوت

★ نمایش در دو حالت عمودی و افقی

★ امکان تغییر اندازه‌ی قلم

★ امکان رفتن به یک آیه‌ی خاص

— ترجمه‌ی فارسی میبایست به صورت جداگانه درون تنظیمات نرم افزار دانلود شود…