روپایی (KEEP ME UP)

24 آوریل 2014

بازی رو‍پایی با مکانهای سه بعدی.

 

این بازی از ابتدا با توپ پدر شروع می شود و با بدست اوردن توپ دوران نوجوانی تمرینات کامل میشود و برای گرفتن توپهای جام جهانی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴ برزیل تلاش می شود.

برای بدست اوردن توپهای جام جهانی شما باید توسط سکه هایی که در بازی بدست می اورید در قسمت تعویض توپ . توپ مورد دلخواه را خریداری کنید.

راههای بدست اوردن سکه در بازی هر۵۰ امتیاز یک سکه می باشد که راههای گرفتن لمتیاز به صورت :

-(۱)-رو‍پایی زدن .

-(۲)–زدن توپ به سیبل تارگت روی دیوار .

-(۳)–گذراندن توپ از سبدها .

حرکات خاص که امتیاز چند برابر دارد مانند:

-(۴)زدن توپ به دو سیبل تارگت با دو ضربه رو‍پایی که هر دو سیبل علامت ضربدر ان روشن می شود.

-(۵)زدن به سیبل تارگت دیوار و افتادن توپ در سبد با یک ضربه رو‍پایی .

-(۶)زدن به سیبل تارگت دیوار و گذشتن توپ از دو سبد با یک ضربه رو‍پایی .

 

شما می توانید امتیاز حرکات بالا را (اپگرید) بروزرسانی کنید در قسمت بروزرسانی با خرج کردن سکه امتیاز حرکات را افزایش داده تا با هر یک از حرکات بالا امتیاز چند برابر بدست اورید.

 

شما می تونید سکه ها را به صورت مستقیم نیز بدست اورید به صورت :

-(۱)با هدلیت توپ و خوردن توپ به سکه که در بازی ظاهر می شود .

-(۲)هنگام رو‍پایی زدن با انگشت ترکاندن بادکنکی که سکه همراه دارد ۱۰ سکه شما دریافت می کنید.

-(۳)در صفحه خرید سکه با دیدن ۱۰-۱۵ ثانیه فیلم از اینترنت. ۱۰ سکه دریافت می کنید.

قدرت ضربه به توپ هنگامی که به مرکز توپ ضربه میزنید کم می باشد و توپ اهسته تر حرکت می کند و هر چه دورتر از مرکز توپ تا گوشه ی توپ ضربه وارد شود توپ با قدرت بیشتر و سریعتر حرکت می کند. و جهت حرکت توپ نیز به نقطه ای که شما ضربه می زنید بستگی دارد. خ

رید توپ و (اپگرید) بروزرسانی و سکه های بدست امده در دستگاه شما ذخیره می شود. گیم سنتر بازی برای رقابت شما با دوستانتان فعال می باشد.

سازگاری کامل با آیفون، آیپد و آیپاد تاچ پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم و در صورت هر گونه پیشنهاد با ما تماس بگیرید که در بروزرسانی های اینده اعمال کنیم