دستور غذاهای جِیمی اولیور (Jamie Oliver’s Recipes)

30 آوریل 2014

یک برنامه برای اینکه به شما کمک کند غذاهای خوشمزه درست کنید.

با تعداد زیادی عکس با کیفیت و حتی ویدئو برای اینکه هر چه راحت تر یاد بگیرید.

غذاهای متنوعی را می توانید در این نرم افزار پیدا کنید.

علاوه بر آن هر ماه این اَپ به روزرسانی می شود.