دانلود برنامه TurboScan: document scanner اسکنر اندرويد

21 می 2014

اسکنر قدرتمند با ويژگي هاي مختلف براي اندرويد

ويژگي ها:

کشف خودکار صفحات

پردازش سريع

ويرايش صفحات

ايميل سندها

ذخيره در فرمت هاي PDF, JPEG و PNG