دانلود برنامه Push Ups Workout بدنسازی برای اندروید

10 آگوست 2014

Push Ups Workout

 

با برنامه Push Ups Workout می توانید به انجام تمرینات بدنسازی بپردازید

 

ویژگی ها:

ورود داده های تمرینات به صورت دستی

نمودارها و تحلیل های مختلف

حالت تمرین

حالت ازاد