دانلود برنامه همراه بانک مسکن (Maskan Mobile Bank)

30 آوریل 2014

بانک مسکن در راستاي گسترش حوزه ارائه خدمات بانکداري الکترونيک ، نرم افزار همراه بانک مسکن را براي آندسته از مشتريان که داراي تلفن همراه آيفون مي باشد را تهيه و اين امکان را فراهم نموده است که اين مشتريان بتوانند به سهولت و در هر زمان و مکان از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مند گردند.