دانلود بازی 33rd Division آیفون آیپد آیپاد تاچ

22 می 2014

سربازان شما نیاز مبرم به یک تاکتیک نظامی دارند.آنها برای جنگ با نازی ها نیاز به استراحت و استراتژی دترند.

اکنون به زمان جنگ جهانی دوم در اروپا بازمیگردیم.

جنگ شروع شد است و متحدان باید در برابر آلمانها صف آرایی کنند و تقویت شوند.