دانلود بازي Crazy Grandpa پدربزرگ ديوانه اندرويد

8 می 2014

يکي ديگر از بازي هاي دونده بي نهايت براي اندرويد

ويژگي ها:

انواع حرکات نمايشي

موانع مختلف

ارتقا مهارت ها و ايتم ها

رقابت براي کسب امتياز بالاتر