حمله جواهرنشان (Bejeweled Blitz)

24 آوریل 2014

یک بازی به سبک کندی کراش که باید جواهرات رو کنار هم بذارین تا منفجر شن.

هر چی بیشتر بتونین اونا را با هم جور کنین امتیاز بیشتری به دست میارین.

تازه با دوستانتون هم می تونین رقابت کنین.

logo-samandehi BehPardakhtMellat sadad