هرگونه کارت اعتباری ارزی تحت نام گیفت کارت موجود نبوده و فروش آن متوقف گردیده است.

جنگ ستارگان: ستاره مرگ کوچک (Star Wars: Tiny Death Star)

1 می 2014

بازی ای که در دنیای جنگ ستارگان می گذره.

شما می تونین کسب و کار داخل کهکشانی راه بندازین و پول دربیارین، بعد با این پولهایی که به سختی به دست اوردین نقشه های شوم امپراتور رو عملی کنین و شورشی ها رو سرکوب کنین و کل کهکشان رو تصرف کنین!

علاوه برا اینا بزرگترین ستاره مرگ رو بسازین و اقامتگاه و شغل های مختلف ایجاد کنین.

مراقب جاسوسای شورشی باشین و صحنه های مختلف از داستان رو آزاد کنین.

logo-samandehi BehPardakhtMellat sadad