توپ قرمز پرنده! (Red Bouncing Ball Spikes Free)

30 آوریل 2014

سعی کنین توپ رو هدایت کنین جوری که به میخ ها برخورد نکنه.

از روی میخ ها بپرین و از موانع مختلفی که سر راهتون قرار می گیره رد شین.

این بازی 30 مرحله مختلف داره که می تونین سرعت و عکس العمل هاتون رو بسنجین.