بهشت زهرا (beheshtzahra)

24 آوریل 2014

راهنمای بهشت زهرای تهران

 

امکانات:

۱- جستجوی متوفی

۲- نقشه بهشت زهرا

۳- مکانیابی محل متوفی بر روی نقشه

۴- مسیریابی در داخل بهشت زهرا

این نرم افزار امکان جستجوی متوفی بر اساس نام و نام خانوارگی را داراست و در نتیجه جستجو، قطعه، ردیف، شماره، تاریخ وفات و نام پدر متوفی را نمایش می دهد.

همچنین می توان قطعه مورد نظر را بر روی نقشه مشاهده و با امکان مسیریابی، مسیر رسیدن به آن قطعه را نیز مشاهده نمود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

نام: (لازم)
ایمیل: (لازم)
وب سایت:
پیام: