برنامه همراه بانک کشاورزی برای اندروید

29 جولای 2013

keshavarzi-icon

خدمات
1- اعلام موجودي حساب
2- اعلام سه تراكنش آخر حساب
3- انتقال وجه به حساب مهرگستر/كارت مهرگستر
4- پرداخت قبوض
5- مسدود كردن كارت
6- خريد شارژ سيم كارت اعتباري
7- استعلام سه شارژ آخر

نحوه ثبت‌نام
1- مراجعه به شعبه، تكميل فرم ثبت‌نام و امضاي قرارداد
2- دريافت رمز حساب ويژه بانكداري تلفن همراه
3- دريافت برنامه بانكداري تلفن همراه از سايت بانك و انتقال آن بر روي گوشي تلفن همراه
4- نصب برنامه بر روي گوشي تلفن همراه
5- انجام تبادل كليد با مركز
(منوي اصلي در صورت موفق بودن عمليات تبادل كليد بر صفحه گوشي تلفن همراه ظاهر مي‌شود.)

اطلاعات حساب و كارت هاي مشتري در نرم افزار همراه بانك :
پس از انجام موفق تبادل كليد مشتري بايد حساب ها و كارت هاي خود را به شرح ذيل در نرم افزار نصب شده بر گوشي وارد نمايد.

ثبت اطلاعات حساب
1- انتخاب گزينه حساب‌هاي من
2- انتخاب گزينه حساب جديد به منظور وارد كردن شماره حساب‌در گوشي و وارد نمودن رمز دريافتي از شعبه ، سپس تائيد و ارسال اطلاعات.
3- در صورت موفق بودن عمليات ثبت حساب‌ها، سرويس‌هاي قابل ارائه به هر حساب به شرح ذيل رويت مي‌گردند.
– اعلام موجودي حساب
– اعلام سه تراكنش آخر حساب
– انتقال وجه به حساب مهرگستر
– پرداخت قبض
– تغيير رمز

ثبت اطلاعات كارت :
1 – دريافت رمز دوم كارت از دستگاه خود پرداز
2 – انتخاب گزينه كارت هاي من
3 – انتخاب گزينه كارت جديد به منظور وارد كردن شماره كارت در گوشي و وارد نمودن رمز دوم كارت ، سپس تائيد و ارسال اطلاعات.
4 – در صورت موفق بودن عمليات ثبت كارت ، سرويس‌هاي قابل ارائه به هر كارت به شرح ذيل رويت مي‌گردند.
• اعلام موجودي كارت
• انتقال وجه به كارت مهرگستر
• مسدود كردن كارت
• پرداخت قبض
• خريد شارژ سيم كارت
• استعلام سه شارژ آخر
توجه : براي استفاده از خدمات كارت در سامانه همراه بانك كافي است شماره كارت و شماره موبايل مشتري توسط شعبه در سيستم ثبت گردد ، ليكن رمزي كه براي انجام تراكنش هاي كارتي استفاده مي شود همان رمز دوم كارت بوده كه قابل دريافت از دستگاه خودپرداز مي باشد.

روش استفاده از خدمات فوق به شرح ذيل صورت مي‌گيرد:
دريافت موجودي حساب:
1 – با ورود به منوي حساب هاي من ، حساب مربوطه از ليست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه مانده ، رمز حساب مربوطه را وارد نموده و پس از تاييد ، تراكنش ارسال مي گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراكنش بر روي گوشي ظاهر مي گردد.

دريافت موجودي كارت:
1 – با ورود به منوي كارت هاي من ، كارت مربوطه از ليست كارت ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه مانده ، رمز دوم كارت را وارد نموده و پس از تاييد ، تراكنش ارسال مي گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراكنش بر روي گوشي ظاهر مي گردد.

دريافت سه گردش آخر حساب:
1 – ورود به منوي حساب هاي من ، حساب مربوطه از ليست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه سه گردش آخر ، رمز حساب را وارد نموده و پس از تاييد تراكنش ارسال مي گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراكنش بر روي گوشي ظاهر مي گردد.
پرداخت قبض از طريق حساب :
1 – ورود به منوي حساب هاي من ، حساب مربوطه از ليست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه پرداخت قبض ، شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت توسط مشتري وارد مي‌شود.
3 – بلافاصله پس از ورود اطلاعات فوق، نوع قبض و مبلغ آن براي تائيد مشتري بر روي گوشي نمايش داده مي‌شود.
4- پس از تائيد مشخصات قبض و ورود رمز مربوطه، اطلاعات به مركز ارسال و سپس نتيجه عمليات براي مشتري ارسال مي‌شود.

انتقال وجه به حساب مهرگستر :
1 – ورود به منوي حساب هاي من ، حساب مربوطه از ليست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه انتقال وجه ، شماره حساب مقصد و مبلغ انتقال وجه توسط مشتري وارد و به مركز ارسال مي‌شود.
3 – پس از چند لحظه نام طرف انتقال‌گيرنده براي تائيد مشتري بر روي گوشي نمايش داده مي‌شود.
4 – پس از تائيد مشخصات انتقال‌گيرنده، مشتري رمز حساب را وارد نموده، اطلاعات به مركز ارسال و پس از انجام عمليات مالي در مركز نتيجه عمليات براي مشتري ارسال مي‌شود.
انتقال وجه به كارت مهرگستر :
1 – با ورود به منوي كارت هاي من ، كارت مربوطه از ليست كارت ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزينه انتقال وجه ،شماره كارت مقصد و مبلغ انتقال وجه توسط مشتري وارد و به مركز ارسال مي‌شود.
3 – پس از چند لحظه نام طرف انتقال‌گيرنده براي تائيد مشتري بر روي گوشي نمايش داده مي‌شود.
4 – پس از تائيد مشخصات انتقال‌گيرنده، مشتري رمز دوم كارت خود را وارد نموده، اطلاعات به مركز ارسال و پس از انجام عمليات مالي در مركز نتيجه عمليات براي مشتري ارسال مي‌شود.

توجه : در صورت عدم دريافت پاسخ در تراكنش هاي انتقال وجه و پرداخت قبض به دلايلي مانند اختلال در ارسال و دريافت پيامك هاي مخابراتي ، قبل از ارسال مجدد تراكنش هاي مذكور به منظور جلوگيري از انجام تكراري تراكنش حتما موجودي خود را كنترل نماييد.

ساير قابليتهاي سيستم
1 – قابليت انجام عمليات به زبان انگليسي
2 – امكان آرشيو عمليات در بخش تاريخچه و امكان بازبيني تاريخچه توسط مشتري
3 – ارائه پيغام هشدار بر روي گوشي موبايل، در صورت رسيدن پاسخ و بسته بودن برنامه
4 – امكان تغيير رمز ورود به برنامه
5 – امكان تغيير رمز حساب از طريق برنامه

DOWNLOAD