برنامه همراه بانک کشاورزی برای اندروید

7 مرداد 1392

keshavarzi-icon

خدمات
1- اعلام موجودی حساب
2- اعلام سه تراکنش آخر حساب
3- انتقال وجه به حساب مهرگستر/کارت مهرگستر
4- پرداخت قبوض
5- مسدود کردن کارت
6- خرید شارژ سیم کارت اعتباری
7- استعلام سه شارژ آخر

نحوه ثبت‌نام
1- مراجعه به شعبه، تکمیل فرم ثبت‌نام و امضای قرارداد
2- دریافت رمز حساب ویژه بانکداری تلفن همراه
3- دریافت برنامه بانکداری تلفن همراه از سایت بانک و انتقال آن بر روی گوشی تلفن همراه
4- نصب برنامه بر روی گوشی تلفن همراه
5- انجام تبادل کلید با مرکز
(منوی اصلی در صورت موفق بودن عملیات تبادل کلید بر صفحه گوشی تلفن همراه ظاهر می‌شود.)

اطلاعات حساب و کارت های مشتری در نرم افزار همراه بانک :
پس از انجام موفق تبادل کلید مشتری باید حساب ها و کارت های خود را به شرح ذیل در نرم افزار نصب شده بر گوشی وارد نماید.

ثبت اطلاعات حساب
1- انتخاب گزینه حساب‌های من
2- انتخاب گزینه حساب جدید به منظور وارد کردن شماره حساب‌در گوشی و وارد نمودن رمز دریافتی از شعبه ، سپس تائید و ارسال اطلاعات.
3- در صورت موفق بودن عملیات ثبت حساب‌ها، سرویس‌های قابل ارائه به هر حساب به شرح ذیل رویت می‌گردند.
– اعلام موجودی حساب
– اعلام سه تراکنش آخر حساب
– انتقال وجه به حساب مهرگستر
– پرداخت قبض
– تغییر رمز

ثبت اطلاعات کارت :
1 – دریافت رمز دوم کارت از دستگاه خود پرداز
2 – انتخاب گزینه کارت های من
3 – انتخاب گزینه کارت جدید به منظور وارد کردن شماره کارت در گوشی و وارد نمودن رمز دوم کارت ، سپس تائید و ارسال اطلاعات.
4 – در صورت موفق بودن عملیات ثبت کارت ، سرویس‌های قابل ارائه به هر کارت به شرح ذیل رویت می‌گردند.
• اعلام موجودی کارت
• انتقال وجه به کارت مهرگستر
• مسدود کردن کارت
• پرداخت قبض
• خرید شارژ سیم کارت
• استعلام سه شارژ آخر
توجه : برای استفاده از خدمات کارت در سامانه همراه بانک کافی است شماره کارت و شماره موبایل مشتری توسط شعبه در سیستم ثبت گردد ، لیکن رمزی که برای انجام تراکنش های کارتی استفاده می شود همان رمز دوم کارت بوده که قابل دریافت از دستگاه خودپرداز می باشد.

روش استفاده از خدمات فوق به شرح ذیل صورت می‌گیرد:
دریافت موجودی حساب:
1 – با ورود به منوی حساب های من ، حساب مربوطه از لیست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه مانده ، رمز حساب مربوطه را وارد نموده و پس از تایید ، تراکنش ارسال می گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراکنش بر روی گوشی ظاهر می گردد.

دریافت موجودی کارت:
1 – با ورود به منوی کارت های من ، کارت مربوطه از لیست کارت ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه مانده ، رمز دوم کارت را وارد نموده و پس از تایید ، تراکنش ارسال می گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراکنش بر روی گوشی ظاهر می گردد.

دریافت سه گردش آخر حساب:
1 – ورود به منوی حساب های من ، حساب مربوطه از لیست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه سه گردش آخر ، رمز حساب را وارد نموده و پس از تایید تراکنش ارسال می گردد.
3 – پس از چند لحظه پاسخ تراکنش بر روی گوشی ظاهر می گردد.
پرداخت قبض از طریق حساب :
1 – ورود به منوی حساب های من ، حساب مربوطه از لیست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه پرداخت قبض ، شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت توسط مشتری وارد می‌شود.
3 – بلافاصله پس از ورود اطلاعات فوق، نوع قبض و مبلغ آن برای تائید مشتری بر روی گوشی نمایش داده می‌شود.
4- پس از تائید مشخصات قبض و ورود رمز مربوطه، اطلاعات به مرکز ارسال و سپس نتیجه عملیات برای مشتری ارسال می‌شود.

انتقال وجه به حساب مهرگستر :
1 – ورود به منوی حساب های من ، حساب مربوطه از لیست حساب ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه انتقال وجه ، شماره حساب مقصد و مبلغ انتقال وجه توسط مشتری وارد و به مرکز ارسال می‌شود.
3 – پس از چند لحظه نام طرف انتقال‌گیرنده برای تائید مشتری بر روی گوشی نمایش داده می‌شود.
4 – پس از تائید مشخصات انتقال‌گیرنده، مشتری رمز حساب را وارد نموده، اطلاعات به مرکز ارسال و پس از انجام عملیات مالی در مرکز نتیجه عملیات برای مشتری ارسال می‌شود.
انتقال وجه به کارت مهرگستر :
1 – با ورود به منوی کارت های من ، کارت مربوطه از لیست کارت ها انتخاب گردد.
2 – با انتخاب گزینه انتقال وجه ،شماره کارت مقصد و مبلغ انتقال وجه توسط مشتری وارد و به مرکز ارسال می‌شود.
3 – پس از چند لحظه نام طرف انتقال‌گیرنده برای تائید مشتری بر روی گوشی نمایش داده می‌شود.
4 – پس از تائید مشخصات انتقال‌گیرنده، مشتری رمز دوم کارت خود را وارد نموده، اطلاعات به مرکز ارسال و پس از انجام عملیات مالی در مرکز نتیجه عملیات برای مشتری ارسال می‌شود.

توجه : در صورت عدم دریافت پاسخ در تراکنش های انتقال وجه و پرداخت قبض به دلایلی مانند اختلال در ارسال و دریافت پیامک های مخابراتی ، قبل از ارسال مجدد تراکنش های مذکور به منظور جلوگیری از انجام تکراری تراکنش حتما موجودی خود را کنترل نمایید.

سایر قابلیتهای سیستم
1 – قابلیت انجام عملیات به زبان انگلیسی
2 – امکان آرشیو عملیات در بخش تاریخچه و امکان بازبینی تاریخچه توسط مشتری
3 – ارائه پیغام هشدار بر روی گوشی موبایل، در صورت رسیدن پاسخ و بسته بودن برنامه
4 – امکان تغییر رمز ورود به برنامه
5 – امکان تغییر رمز حساب از طریق برنامه

DOWNLOAD

logo-samandehi BehPardakhtMellat sadad