بازی منِ بیچاره: حمله مینیون Despicable Me: Minion Rush

15 می 2014

مینیون ها، موجودات زرد دوست داشتنی این بار با چالش جدیدی روبرو می شن.

سعی کنین مرحله ها رو یکی یکی کامل کنین تا بتونین عنوان مینیون سال رو کسب کنین!

هر مرحله پر از حرکات جالب، فضاهای عجیب و موارد مخفیه که بازی پرهیجانی رو تجربه کنین!