بازی بمب افکن اتمی Atomic Bomber آیفون آیپد آیپاد

1 ژوئن 2014

یک جنگنده هوا به زمین ناتو را برانید تا حمله جماهیر شوروی را ناکام بگذارید.

شما در سال 1970 هستید و کمونیست ها در حال پیشروی در اروپا هستند، شما باید بمب بر سرشان بریزید تا به سال 1916 برگردند! شما می توانید از سلاح های هسته ای تاکتیکی نیز استفاده کنید. البته باید مراقب میگ ها، موشک های هدایت شونده و ضدهوایی ها هم باشید.