هرگونه کارت اعتباری ارزی تحت نام گیفت کارت موجود نبوده و فروش آن متوقف گردیده است.

بازی آشپزی: لرزش و ریزش Cooking Dash: Thrills and Spills

logo-samandehi BehPardakhtMellat sadad