ایرپورت (AirPort Utility)

26 آوریل 2014

برای مدیریت کردن شبکه های بی سیم خود (Wi-Fi) و ایستگاه های ایرپورت می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

این برنامه که بر روی آیفون، آیپد و آیپاد تاچ کار می کند، یک شمای کلی گرافیکی از شبکه و دستگاه های متصل به آن به شما نشان می دهد. شما می توانید با آن تنظیمات شبکه را نیز تغییر دهید.