انیمیشین ساز (Animator Free)

27 آوریل 2014

با این نرم افزار می توان انیمیشن های مختلفی ساخت.

تخیلات خودتان را با این نرم افزار می توانید به شکل انیمیشن درآورد، به شکل یک ویدئو یا عکس ذخیره اس کنید و با دوستانتان در شبکه های مجازی به اشتراک بگذارید.