اسکنر بارکد و QR(ScanLife: Barcode Scanner & QR Code Reader)

24 می 2014

این برنامه برای اسکن کردن سریع هر نوع بارکد جهت رفتن به آدرس سایت ها، پیدا کردن قیمت ها، بررسی محصولات، تخفیف ها و … کاربرد دارد.